Condiții de închiriere
 • Închirierea, vizualizarea, probarea sau *ridicarea unui costum se face doar la sediul Salonului Danissia.
 • Pentru a închiria un costum, trebuie să faceți fie o rezervare online www.danissia.md, fie o rezervare telefonică la nr. 060066011, în urma căruia se semnează un *Contract de Închiriere la care se anexează copia unui document (buletin de identitate/permis de conducere,etc.) și achitarea unui depozit (avans) în sumă de 50 de lei din prețul de închiriere a costumului.
 • În cazul în care costumul nu este rezervat, Arendatorul nu garantează disponibilitatea lui pentru data solicitată (rezervarea online sau telefonică fără plata avansului nu este considerată rezervare).
 • Costumul se transmite în chirie pentru 24 ore. De asemenea, perioada de închiriere poate fi stabilită în dependență de data, locația sau scopul evenimentului pentru care se arendează costumul.
 • La închirierea costumului pe o perioadă de 2 zile și mai mare se acordă o reducere.
 • În cazul cînd costumul nu se returnează în termenii stabiliți, perioada de închiriere se prelungește pentru următoarea zi.
 • Dacă costumul nu se returnează timp de 10 zile, Arendatorul este în drept de a se adresa în instanța de judecată având scop recuperarea prejudiciului, iar Arendașul în cele din urmă este obligat să suporte toate cheltuielile directe și indirecte legate de litigiu.
 • În cazul cînd se anulează chiria la costum cu 7 zile înainte de ziua rezervării, Arendatorul se obligă să returneze avansul integral, iar dacă Arendașul raportează de anulare în mai puțin timp, avansul nu se restituie.
 • În caz de boală a copilului - avansul lăsat poate fi utilizat la următoarul eveniment, dar nu mai târziu de 2 luni din ziua primei rezervări.
 • Se interzice spălarea, repărarea sau scurtarea costumului. Rezultatul acestor acțiuni pot fi calificate drept "deteriorarea" și se achită costul integral al costumului.
 • La solicitarea modificării comanzii, corectării unei eventuale erori survenite la comanda efectuată, vă recomandăm să anunțați Arendatorul telefonic la nr. 060066011 sau la adresa de email contact@danissia.md.
 • În cazul în care costumul confirmat și rezervat nu poate fi vacant la data stabilită, din motive ce nu țin de Arendator (nu a fost returnat, a fost deteriorat, etc.) vă asigurăm un alt costum ce poate să nu fie identic cu cel probat.
*Contractul de Închiriere este semnat în 2 exemplare, cite unul pentru fiecare Parte (arendator vs. arendaș) și intră în putere din momentul semnării.